Partneri


  EvaMalkova

  PhDr. Mgr. Eva Malková
  advokátka

  v roku 2005 ukončila štúdium filozofie a histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity následne študovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity toto štúdium ukončila v roku 2014. Do roku 2020 pracovala ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii GALLO s.r.o. V roku 2020 úspešne vykonala advokátsku skúšku a od tohto roku vykonáva neprerušený aktívny výkon advokácie. Vo svojej praxi sa odborne zameriava na civilné právo, agendu civilných zmlúv, pozemkové právo, nehnuteľnosti trestné právo, rodinné právo. Zložitejšie prípady vždy považuje za príležitosť na zdokonalenie a možnosť profesionálneho rastu.

  KarolinaMarusova

  Mgr. Karolína Marusová
  advokátka

  ukončila štúdium na Právnickej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2011. Od roku 2012 do roku 2015 pracovala ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii GALLO s.r.o. V roku 2015 úspešne vykonala advokátsku skúšku a od roku 2016 vykonáva neprerušený aktívny výkon advokácie. Vo svojej praxi sa odborne zameriava na civilné právo, agendu civilných zmlúv, obchodné právo, rodinné právo, súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok. Neváha sa pustiť aj do zložitejších prípadov, ktoré sú pre ňu vždy výzvou.


Spolupracujúci advokáti


  KarolinaMarusova

  JUDr. Martin Zuberec
  advokát

  ukončil štúdium na Právnickej fakulte v Banskej Bystrici v roku 2003, v roku 2004 ziskal akademický titul doktor práv. Od 2/2004 do 5/2009 pracoval ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde v Martine, na oddeleniach trestného práva, dedičského práva a oddelenia platobných rozkazov. Od 9/2009 pôsobil ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Banskej Bystrici. V roku 2011 úspešne vykonal odbornú justičnú skúšku. V máji 2011 odchod z justície. Od 1.7.2012 advokát, zameranie trestné právo, rodinné právo. Od začiatku výkonu advokácie zastupovanie klientov v cca 400 trestných veciach


  Chcete viac informácií ? Kontaktujte nás !

Čo od nás môžete očakávať

 • Nehnuteľnosti
  Všeobecné informácie

  – právne riešenie kúpy a predaja nehnuteľností
  - Koncipovanie, posudzovanie a komplexný právny audit kúpnych zmlúv a zmlúv o nájme a podnájme bytov a nebytových priestorov
  - Zastupovanie v sporoch z práv k nehnuteľnostiam
  ...