Čo od nás môžete očakávať

 • Trestné právo
  Všeobecné informácie

  Právne poradenstvo a obhajoba klientov v rámci prípravného konania a v konaní pred súdom napr.
  - Podávanie žiadostí, sťažností a odporov
  - zastupovanie v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdmi
  ...