Čo od nás môžete očakávať

 • Vymáhanie pohľadávok
  Všeobecné informácie

  – predsúdne a mimosúdne rokovania
  - Zastupovanie na všetkých stupňoch súdov v civilných (občianskych a obchodných) sporoch
  - Zastupovanie v sporoch rozhodovaných rozhodcami a v arbitrážach
  ...