Čo od nás môžete očakávať

  • Pracovné právo
    Všeobecné informácie

    - Koncipovanie, posudzovanie a komplexný právny audit pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, manažérskych zmlúv
    - Právne poradenstvo pri ukončovaní pracovnoprávnych vzťahov
    ...