Informácie pre vás

 • Dôležitá informácia - nedajte sa oklamať

 • Advokátska kancelária M2 Legal s. r. o. dáva do Vašej pozornosti vyjadrenie Slovenskej advokátskej komory, ktorá upozorňuje, že poskytovanie právnych služieb za odmenu bez riadnej (predovšetkým advokátskej) licencie, je nelegálne konanie, ktoré môže byť trestným činom.

  Ak sa niekto vydáva za advokáta a poskytuje právne rady bez zákonného oprávnenia, také osoby nazývame pokútnikmi – podvodníkmi, prípadne právnymi šmejdami. Slovenská advokátska komora podáva ročne desiatky trestných oznámení na jednotlivcov aj podnikateľské subjekty a občianske združenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného podnikania z dôvodu neoprávneného poskytovania právnych služieb.

  Dlhodobá prax orgánov činných v trestnom konaní je však taká, že má tendenciu takéto konanie zľahčovať a nezaoberať sa ním. Takéto konanie (rsp. nekonanie) napomáha práve tomu, že si niektoré osoby podvodným spôsobom budujú kariéru a povesť a prípadne otvárajú dvere aj páchaniu ďalších trestných činov.

  Na to, aby sa niekto stal advokátom, musí splniť prísne podmienky, ako je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore právo, 3 roky prípravy na budúce povolanie u iného advokáta (koncipientúra) a zložiť náročnú advokátsku skúšku. Každý advokát nesie disciplinárnu aj hmotnú (sme povinne poistení) zodpovednosť za svoju činnosť. Podvodníci, na rozdiel od advokátov, nenesú za svoje rady žiadnu zodpovednosť a ak niekomu zle poradia, môže takáto osoba prísť o svoje právo alebo majetok bez toho, aby bolo možné niekoho za zlú radu brať na zodpovednosť.

  Rôzni podvodníci totiž svojou činnosťou škodia predovšetkým bežným ľuďom. Nejde pritom len o podvodníkov, ktorí poskytujú právne služby neoprávnene, ale aj iné profesie bojujú s podobnými podvodníkmi (lekári – prípad falošného plastického chirurga v Bratislave, veterinári – prípad falošného veterinára v Nových zámkoch a ďalšie..)

  Všetky tieto profesie sú prísne regulované zákonmi a na ľudí, ktorí ich chcú vykonávať, sú kladené prísne požiadavky. Ide predovšetkým o ochranu bežných ľudí, aby sa mohli v čo najväčšej miere spoľahnúť na to, že ak oslovia odborníka, dostanú kvalitnú službu, dobrú radu, riadny výkon..

  Ak si chcete overiť, či osoba, ktorá Vám ponúka právne rady je advokátom. môžete tak urobiť na www.sak.sk, kde je zverejnený zoznam všetkých advokátov.
  Čítajte viac

Naše služby

 • OBCIANSKE PRÁVO
 • OBCHODNÉ PRÁVO
 • ZAKLADANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ NA CYPRE
 • TRESTNÉ PRÁVO
 • PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPECENIA
 • SPRÁVNE PRÁVO
 • ZMLUVY
 • NÁMORNÉ PRÁVO
 • pozri viac...

Čo od nás môžete očakávať

 • Trestné právo
  Všeobecné informácie

  Právne poradenstvo a obhajoba klientov v rámci prípravného konania a v konaní pred súdom napr.
  - Podávanie žiadostí, sťažností a odporov
  - zastupovanie v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdmi
  ...